KONSPEKT LEKCJI W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZASTOSOWANIEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ OPRACOWANY PRZEZ P. BARBARĘ SULIGĘ I P. AGATĘ SZYMAŃSKĄ

KLASA: III

HASŁO PROGRAMOWE: Niedługo Święta Bożego Narodzenia.

TEMAT DNIA: Pomogę dziewczynce z zapałkami.

KIERUNKI EDUKACJI: polonistyczna, plastyczna, muzyczno - ruchowa 

TEMAT: Określenie nastroju baśni H. C. Andersena pt.: „Dziewczynka z zapałkami”. Tworzenie ilustracji muzycznej i plastycznej baśni. Wielozdaniowe wypowiedzi dotyczące baśni z głośnym jednostkowym czytaniem utworu. Opowiadanie baśni. Samodzielne redagowanie szczęśliwego zakończenia baśni. Gry i zabawy bieżne - różne odmiany berka. 

METODY:

 • pogadanka,

 • pokaz,

 • praca z tekstem,

 • opowiadanie,

 • drama,

 • ekspresja muzyczno - ruchowa.

FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

CELE OGÓLNE:

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego, twórczego redagowania i pisania zakończenia baśni.

 • Budzenie wrażliwości na losy innych ludzi.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uczeń potrafi wyrazić swoje uczucia słowami i czynami .

 • Określa nastrój utworu.

 • Umie wyszukać w tekście fragmenty na dany temat .

 • Wymyśla inne zakończenie utworu.

 • Wypowiada swoje przeżycia w formie plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 • Respektuje ustalone reguły zabaw i gier ruchowych.

 • Próbuje odczytać i sformułować morał zawarty w baśni

 

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

2. Wysłuchiwanie fragmentu baśni H. Ch. Andersena „Dziecię elfów” (lektura kl.1).

3. Pokaz portretu Andersena. Prezentacja multimedialna

4. Odczytanie notatki biograficznej z encyklopedii.

5. Obejrzenie różnych książek z baśniami Andersena. Prezentacja multimedialna

6. Odgadywanie tytułu baśni na podstawie ilustracji. Prezentacja multimedialna

7. Słuchanie baśni „Dziewczynka z zapałkami” czytanej przez nauczyciela.

8. Określenie nastroju baśni.

-         co odczuwaliście podczas słuchania baśni ? (smutek, przygnębienie, żal, współczucie).

9. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi uczniów dotyczące utworu z głośnym jednostkowym czytaniu odpowiednich fragmentów baśni.

-         kto jest główną postacią baśni ? Uzasadnij.

-         opisz wygląd tej postaci

-         o czym marzyła dziewczynka z zapałkami ?

-         dlaczego dziewczynka umarła ?

10. Jaki rodzaj muzyki najbardziej pasuje do tej baśni ? (cicha, poważna, smutna, spokojna, nastrojowa ).

11. Tworzenie ilustracji muzycznej do baśni z wykorzystaniem instrumentów.

12. Porządkowanie obrazów widzianych oczyma słabnącej dziewczynki (przy każdym zapaleniu zapałki ).Prezentacja multimedialna

-         wielki żelazny piec z mosiężnymi drzwiami

-         wnętrze pokoju z suto zastawionym stołem

-         pięknie ustrojona choinka

-         widok ukochanej babuni

13. Ćwiczenia dramowe – marzenia dziewczynki z zapałkami.

-         chciałabym ,aby ktoś kupił zapałki

-         jak dobrze byłoby w ciepłym mieszkaniu

-         chciałabym mieć taką choinkę w domu

14. Przedstawienie marzeń dziewczynki środkami plastycznymi - kredki świecowe

15. Ciche czytanie ostatniego tragicznego fragmentu baśni „A kiedy nastał zimny ranek”. Prezentacja multimedialna

16. Wspólne ustalenie celowości zmiany zakończenia baśni na inne, bardziej optymistyczne.

17. Indywidualne układanie i pisanie pogodniejszego zakończenia baśni.

18. Głośne jednostkowe czytanie redagowanych przez uczniów tekstów.

19. Zabawy bieżne – różne odmiany berka, „Berek ranny”, „Berek ratuj” itp.

20. Czytanie przez nauczyciela i interpretacja przysłów. Prezentacja multimedialna

„Żal gdy dobrym sercem rządzi licha głowa”.

„Bez serca wiecie trudno żyć na świecie”.

„Gdzie serce, tam i szczęście”.

21. Podsumowanie dnia, ocena aktywności.

22. Rozdanie ankiety.

           Dokończ zdania:

           Wzruszyła mnie............................................................

           Przekonałem się..........................................................

23.   Praca domowa: Wymyśl krótką baśń na temat „Pomogę Tobie”.

24. Pożegnanie.

BIBLIOGRAFIA:

1. Lektura Szkolna w kl.1-3. Przewodnik Metodyczny dla Nauczycieli. Wydawnictwo Juka Łódź 1993. Regina Laskowska, Maria A. Szymańska. str.102,103

2. Wesoła Szkoła. Przewodnik metodyczny część 2. Kształcenie zintegrowane w kl.3. Anna Konieczna, Eugenia Grodzka-Jurczyk. WSIP wydanie pierwsze, str. 67, 68